Lokale Energie Etalage

Deze website wordt ontwikkeld in opdracht van VNG.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel VNG zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan VNG niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VNG garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VNG wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website is openbaar.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.