• Ga direct naar:

  Hernieuwbare elektriciteit

  Onderstaand vindt u gegevens m.b.t. de ingeschatte ontwikkeling van de opwekking van hernieuwbare elektriciteit in Harlingen.

  Deze gegevens zijn inschattingen, omdat meetgegevens vaak niet beschikbaar zijn. Deze schattingen zijn tot stand gekomen door het nationale totaal per opwekkingsoptie te verdelen over gemeenten waar die opwekkingsvorm ook in een gemeente aanwezig is. Daarbij is rekening gehouden met de grootte van het opgesteld vermogen van die opwekkingsvorm (bijvoorbeeld zon-PV, afvalverbrandingsinstallatie, etc.).

  Met de knop Vergelijken kunt u de grafiek met de ingeschatte ontwikkeling van de opwekking van hernieuwbare elektriciteit in Harlingen vergelijken met een willekeurige andere gemeente, of met het gemidddelde van alle gemeenten in uw VNG-regio (Programma Energie), provincie of heel Nederland.

  Vergelijken

  U kunt de ingeschatte ontwikkeling van de opwekking van hernieuwbare elektriciteit in Harlingen in meer detail bekijken in de Klimaatmonitor. Daar kunt u bijvoorbeeld een andere weergave kiezen, jaartallen en opwekkingsbronnen aan of uit zetten en meer informatie vinden over deze indicator.

  Naar Klimaatmonitor

  Hernieuwbare warmte

  Met betrekking tot duurzame warmte zijn ook schattingen beschikbaar, die vindt u onderstaand.

  Met de knop Vergelijken kunt u de grafiek met de ingeschatte ontwikkeling van de opwekking van duurzame warmte in Harlingen vergelijken met een willekeurige andere gemeente, of met het gemidddelde van alle gemeenten in uw VNG-regio (Programma Energie), provincie of heel Nederland.

  Vergelijken

  U kunt de ingeschatte ontwikkeling van de opwekking van duurzame warmte in Harlingen in meer detail bekijken in de Klimaatmonitor. Daar kunt u bijvoorbeeld een andere weergave kiezen, jaartallen en opwekkingsbronnen aan of uit zetten en meer informatie vinden over deze indicator.

  Naar Klimaatmonitor