• Ga direct naar:

  Gasverbruik

  Onderstaand vindt u gegevens m.b.t. het gemiddeld gasverbruik van de verschillende woningtypes in Harlingen. Deze gegevens zijn gecorrigeerd voor de invloed van strenge of juist warme winters (temperatuur-gecorigeerd). Daardoor ziet u de daadwerkelijke trend in het gebruik en niet de pieken en dalen die door de variaties in buitentemperatuur veroorzaakt worden.

  De bron van deze gegevens is het CBS. Ze zijn gebaseerd op de meterstanden die worden verzameld door de regionale netbeheerders.

  Met de knop Vergelijken kunt u de grafiek met het gemiddeld gasverbruik (temperatuur-gecorrigeerd) van woningtypes in Harlingen vergelijken met een willekeurige andere gemeente, of met het gemidddelde over alle gemeenten in uw VNG-regio (Programma Energie), provincie of heel Nederland.

  Vergelijken

  U kunt het gemiddeld gasverbruik (temperatuur-gecorrigeerd) van woningen in Harlingen in meer detail bekijken in de Klimaatmonitor. Daar kunt u bijvoorbeeld een andere weergave kiezen, inzoomen op wijk- of buurtniveau, jaartallen en woningtypes aan of uit zetten en meer informatie vinden over deze indicator. In de Klimaatmonitor zijn ook data beschikbaar over de absolute verbruiken.

  Naar Klimaatmonitor

  Elektriciteitsgebruik

  Onderstaand vindt u gegevens m.b.t. het gemiddeld elektriciteitsgebruik van de verschillende woningtypes in Harlingen.
  Deze gegevens zijn relatief onafhankelijk van de invloed van strenge of juist warme winters en worden daarom niet gecorrigeerd voor de buitentemperatuur.

  De bron van deze gegevens is het CBS. Ze zijn gebaseerd op de meterstanden die worden verzameld door de regionale netbeheerders.

  Met de knop Vergelijken kunt u de grafiek met het gemiddeld elektriciteitsgebruik van woningen in Harlingen vergelijken met een willekeurige andere gemeente, of met het gemidddelde over alle gemeenten in uw VNG-regio (Programma Energie), provincie of heel Nederland.

  Vergelijken

  U kunt het gemiddeld elektriciteitsgebruik van woningen in Harlingen in meer detail bekijken in de Klimaatmonitor. Daar kunt u bijvoorbeeld een andere weergave kiezen, inzoomen op wijk- of buurtniveau, jaartallen en woningtypes aan of uit zetten en meer informatie vinden over deze indicator. In de Klimaatmonitor zijn ook data beschikbaar over de absolute verbruiken.

  Naar Klimaatmonitor

  Energiekosten woningen

  Onderstaand ziet u de trend in de jaarlijkse energiekosten van woningen in Harlingen. U ziet zowel de daadwerkelijke kosten, als de temperatuur-gecorrigeerde kosten: de kosten in een jaar met gemiddelde buitentemperatuur. Het verschil kan oplopen tot 10% in een strenge winter.

  Deze gegevens zijn gebaseerd op:

  de gas- en elektriciteitsgebruiken en een inschatting van het warmtegebruik van woningen (indien van toepassing);
  de gemiddelde gas- en elektriciteitsprijzen van energieleveranciers inclusief belastingen en verrekening heffingskorting. Voor warmtelevering is de gasprijs gehanteerd, onder aanname van het 'Niet meer dan anders'-principe.

  Met de knop Vergelijken kunt u de grafiek met de jaarlijkse energiekosten van woningen in Harlingen vergelijken met een willekeurige andere gemeente, of met het gemidddelde over alle gemeenten in uw VNG-regio (Programma Energie), provincie of heel Nederland.

  Vergelijken

  U kunt de jaarlijkse energiekosten van woningen in Harlingen in meer detail bekijken in de Klimaatmonitor. Daar kunt u bijvoorbeeld een andere weergave kiezen, inzoomen op wijk- of buurtniveau, jaartallen en woningtypes aan of uit zetten en meer informatie vinden over de indicator.

  Naar Klimaatmonitor