In 2030 49% CO2-reductie en 50.000 woningen per jaar aardgasvrij

De Lokale Energie Etalage is gemaakt in het kader van het Energieakkoord. Nu in 2018, met een nieuw regeerakkoord, wil de regering samen met de decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord afsluiten. Het Interbestuurlijk Programma (IPB) is inmiddels ondertekend, waarmee een eerste stap is gezet naar een nieuw Klimaatakkoord.

Brief over onderhandelingen

Na de ondertekening van het IBP op 14 februari jl. is inmiddels de volgende stap gezet op weg naar een nieuw Klimaatakkoord. Minister Wiebes heeft het proces en de inzet naar de onderhandelingen voor het klimaatakkoord in deze brief naar de Tweede Kamer uiteengezet. De inhoud van deze brief vind je hier. De Lokale Energie Etalage (LEE) zal ook een prima instrument zijn om de nog af te spreken ambities in het nieuwe Klimaatakkoord zowel gemeentelijk als regionaal te (blijven) monitoren.

Klimaatakkoord rond de zomer gereed

In het Interbestuurlijk Programma wordt op hoofdlijnen de samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk afgesproken voor onder andere het thema Energie en Klimaat. Dat betekent samen aan de slag voor het klimaat, door te streven naar onder meer:

  • een CO2-reductie tot 49 % in 2030
  • circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij op te leveren in 2021
  • 30.000-50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken of ‘aardgasvrij-ready’.

Bij de inrichting van het land moet rekening gehouden worden met klimaatverandering. Meer lezen over de IBP, klik hier.

Klimaatakkoord 2018

Het Klimaatakkoord moet rond de zomer van 2018 gereed zijn en zal, net als het Energieakkoord, een breed akkoord zijn met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Inmiddels is bekend dat het Klimaatakkoord is onderverdeeld in een aantal thema’s, t.w.:

  • Gebouwde omgeving
  • Elektriciteit
  • Mobiliteit
  • Industrie
  • Voedsel en natuur.

Brief over onderhandelingen

Na de ondertekening van het IBP op 14 februari jl. is inmiddels de volgende stap gezet op weg naar een nieuw Klimaatakkoord. Minister Wiebes heeft het proces en de inzet naar de onderhandelingen voor het klimaatakkoord in deze brief naar de Tweede Kamer uiteengezet. De inhoud van deze brief vind je hier. De Lokale Energie Etalage (LEE) zal ook een prima instrument zijn om de nog af te spreken ambities in het nieuwe Klimaatakkoord zowel gemeentelijk als regionaal te (blijven) monitoren.

Op deze pagina melden we de komende tijd op hoofdlijnen de stand van zaken rond het Klimaatakkoord.