All-Electricwijk Hoog Dalem

Gorinchem
 
  •  
  •  

Bijna vijftig huishoudens in Hoog Dalem hebben een primeur: zij maken deel uit van de ‘all electric’ nieuwbouwwijk. In een proef wordt bekeken hoe de bewoners zoveel mogelijk zelfvoorzienend kunnen worden in hun energiebehoefte. Dit gebeurt mede doordat zonnestroom wordt opgeslagen. Zelf opgewekte zonne-energie wordt bij weinig of geen verbruik, op wijkniveau opgeslagen in accu’s. De opgeslagen zonnestroom kan vervolgens op ieder moment van de dag opnieuw worden gebruikt. De huishoudens worden voor een groot deel zelfvoorzienend door hun verbruik te monitoren, te plannen en bij te stellen. Wanneer de zon op een doordeweekse dag uitbundig schijnt, leveren zonnepanelen vaak meer elektriciteit dan op dat moment wordt verbruikt. De overtollige energie wordt dan terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Collectieve teruglevering, wanneer bijvoorbeeld door een hele wijk zonnepanelen zijn aangeschaft, vraagt veel van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Er kan dan een knelpunt in de energievoorziening ontstaan. Het opslaan en sturen van vraag en aanbod, ook wel peak shaving genoemd, is hiervoor een efficiënte en betaalbare oplossing. In Hoog Dalem nemen de bewoners deel aan het proefproject om optimaal decentraal opgewekte zonne-energie in te zetten voor het verbruik van hun huishoudelijke apparatuur. Zo is de belasting van het elektriciteitsnet minimaal en draagt het de bewoners bij aan betaalbaar wonen.