AviationValley - In het hart van de EU regio

Beek
 
  •  
  •  

Gebiedsvisie AviationValley

Overheden, het bedrijfsleven en opleidingsinstituten hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie AviationValley (bestaande uit Maastricht-Aachen Airport (MAA) en de omliggende bedrijventerreinen Technoport Europe, Businesspark AviationValley en Bamford). Deze krachtenbundeling van bedrijfsleven, overheid én onderwijs is er op gericht om een internationaal logistiek knooppunt te ontwikkelen, dat de positie van de Limburgse luchthaven versterkt.

Om deze ambitie te realiseren heeft het initiatief zes thema’s opgezet, waarvan twee thema’s in het teken staan van Innovatie en Duurzaamheid. AviationValley huisvest vele innovatieve bedrijven en richt zich op het tot stand brengen van verbinding en samenwerking tussen deze bedrijven om innovatie verder te stimuleren. Daarnaast zullen de bedrijven en andere stakeholders uit het gebied betrokken worden om de energietransitie te versnellen. Men gaat op zoek naar kansrijke projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing.