Blue Energie centrale (in ontwikkeling)

Katwijk
 
  •  

Het Hoogheemraadschap van Rijnland bekijkt samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk de mogelijkheden voor de bouw van een ‘Blue Energy’-centrale in Katwijk. Een 'Blue Energy'-centrale wekt energie op uit het spanningsverschil dat ontstaat bij het samenkomen van zout en zoet water. Bestuurders hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.