Electrische deelauto Nunspeet

Nunspeet
 
  •  

Autodelen en elektrische rijden

Verduurzamen van onze mobiliteit is een belangrijke trend en tegelijkertijd een ambitie binnen het Energieakkoord. Hierbij zet de rijksvoerheid in op het stimuleren van duurzaam vervoer (e-fiets, e-auto, e-scooter, deelauto).                                                 

Om de gemeentelijke ambitie, 50% minder CO2 uitstoot in 2025, te halen heeft duurzaam vervoer en het verminderen van auto kilometers ook de aandacht binnen de gemeente Nunspeet. Verkeer en vervoer is lokaal, exclusief spoor en het traject van de A28 binnen de gemeentegrenzen, goed voor 16 % van het lokale energiegebruik. Het is daarmee verantwoordelijk voor een flinke CO2-uitstoot.                             

Sinds 2012 is er in Nunspeet Groengas aan de pomp beschikbaar. Sinds 2014 faciliteert de gemeente in samenwerking met marktpartijen de realisatie van een laadinfrastructuur voor auto’s en motoren.

Om het elektrisch autogebruik verder te stimuleren, ervaring op te doen met elektrische mobiliteit én tegelijkertijd ook daadwerkelijk duurzame kilometers te maken gaat de gemeente in samenwerking met een marktpartij (MyWheels) als pilotproject een elektrische deelauto aanbieden.                                                                                                             

Op werkdagen is de deelauto van 8.00 tot 17.00 beschikbaar voor dienstreizen van medewerkers van de gemeente. Daarbuiten is de auto door iedereen te gebruiken.

De deelauto is vanaf medio juni 2017 beschikbaar.