Energie coöperatie Deltawind

Goeree-Overflakkee
 
  •  

Coöperatie Deltawind is van en voor inwoners van Goeree-Overflakkee. Zij heeft als doel duurzame energie te produceren en de bewustwording rond energieverbruik te vergroten. Ze is in 1989 opgericht door bewoners van Goeree-Overflakkee en heeft medio 2015 1850 leden. De leden zijn gezamenlijk eigenaar van 16 windturbines en een zonnepark van 1,2 hectare. Met de inkomsten hiervan worden nieuwe projecten gerealiseerd, waaronder het grootste burgerinitiatief van Nederland: Windpark Krammer. In 2020 dragen wij bij aan de energievoorziening van 100.000 huishoudens. Hiermee laat de coöperatie zien dat burgerinitiatieven in staat zijn een substantiële bijdrage te leveren aan het energievraagstuk.