Energieconvenant IV

Gorinchem
 
  •  

27 ondernemende organisaties uit de publieke en private tak ondertekenden op 9 oktober 2014 tijdens het Blauwzaam Symposium hun convenant. De bedrijven willen zelf het voorbeeld geven van een duurzame organisatie en hun ambities handen en voeten geven. Met de ondertekening spreken zij af zich te in te zetten voor 10% energiebesparing in drie jaar. De nodige kennis te willen delen en elkaar op een open manier op de hoogte te houden van de vorderingen.