Energieke Regio

Bladel
 
  •  

Lokale samenwerking  en kennisdeling

Energieke Regio de Kempen bevindt zich in de opstartfase. In deze fase wort een lokale projectorganisatie opgezet, waarna er op zoek gegaan wordt naar de eerste 10 tot 15 bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich willen laten adviseren door lokaal geselecteerde onafhankelijke adviseurs.

Deze lokale en regionale adviseurs worden opgeleid om het bedrijfsleven te helpen met het verduurzamen van hun vastgoed. De advisering heeft onder andere betrekking op Energie Prestatie Advies (EPA), het inregelen van installaties, verlichting, bouwkunde, energiecontracten, advies over toepassen van energiebesparingsmaatregelen en opwekken van duurzame energie en fiscaliteit.