Energieke Regio Brummen

Brummen
 
  •  
  •  

Economie & innovatie

Duurzaam en energieneutraal produceren met zo min mogelijk afval: dat is goed voor het milieu én voor onze economie. Economische en ecologische ambities gaan in onze regio hand in hand.

Wij koersen op circa 4 duizend extra cleantech banen in 2020. Jaarlijks gaan we voor 33 procent minder afval en 10 procent minder CO2-uitstoot. 
Cleantech Regio excelleert in cleantech business en accelereert in innovatie en energietransitie. Uitvoeringsorganisatie Cleantech Regio Development ondersteunt inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties in hun cleantech ambities. Uiteraard gaat de rode loper uit voor nieuwe cleantech bedrijven. Samen met mbo, hbo en universiteiten stimuleren wij innovatie in kennisnetwerken, binnen en buiten onze regio.

Wonen & leefomgeving

Een groene en schone leefomgeving waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Dat is een voorwaarde voor (nieuwe) inwoners, ondernemers, studenten en werknemers om mee te bouwen aan onze Cleantech Regio. 

Wij investeren de komende jaren volop in de toekomstbestendigheid van onze binnensteden en dorpskernen. Voor een goed verblijfs- en vestigingsklimaat willen wij dat onze steden en kernen levendig blijven, met voldoende voorzieningen. Steden en dorpen in onze regio versterken hun eigenheid en bieden voor elk wat wils. Dat geldt ook voor wonen. Samen zorgen wij voor de juiste woning, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek in onze regio.

Onderwijs & arbeidsmarkt

Een duurzaam gezonde arbeidsmarkt. Daar gaan we voor in onze Cleantech Regio. Wij streven naar de laagste werkloosheid van Nederland en vervullen iedere vacature goed en snel. Daarbij richten we ons specifiek op vacatures voor hbo-plussers en werk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stimuleren iedereen om minimaal een mbo-diploma niveau 2 te halen (werkkwalificatie).

Wij stemmen het onderwijsaanbod af op wat werkgevers nodig hebben. In onze regio ontstaan bijvoorbeeld nieuwe cleantech beroepen. Daar spelen onderwijs- en onderzoeksinstellingen op in. Leerlingen en studenten dragen hun steentje bij aan innovatie, door in cleantech challenges vraagstukken op te lossen voor bedrijven.

Energie & duurzaamheid

In 2030 is de Cleantech Regio energieneutraal. Dit bereiken we door focus op energiebesparing en energietransitie. We besparen energie in gebouwen, industriële processen en mobiliteit. Ook investeren we in opwekking van duurzame energie en zetten we in op hergebruik van warmte, biomassa en afval. Voor elk initiatief in de regio geldt: draagt dit bij aan energietransitie?

Inwoners, ondernemers, onderwijs en onderzoek en maatschappelijke organisaties maken een energieneutrale regio sámen mogelijk. Als ‘koploperregio’ delen we onze kennis en ervaringen in het landelijk leernetwerk van gemeenten, provincies en waterschappen.

Vervoer & bereikbaarheid

De Cleantech Regio gaat voor een sterk vestigingsklimaat. Goede bereikbaarheid is daarvoor belangrijk, net als leefbaarheid. Werkgevers, werknemers, vervoerders en overheden werken daarom samen aan duurzame, slimme én schone mobiliteit onder de noemer Slim Reizen Stedendriehoek.

Op de fiets naar het werk, de spits mijden of kiezen voor elektrisch of openbaar vervoer. Dat is niet alleen goed voor vitaliteit op de werkvloer, maar ook voor bereikbaarheid, kosten en CO2-uitstoot. Als dat niet Slim Reizen is!