Het Groene Net

Stein
 
  •  

Het Groene Net wordt een duurzaam regionaal warmtenetwerk waarbij woningen en gebouwen uit de gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen worden verwarmd met hernieuwbare warmte van de Biomassa Energiecentrale Sittard en restwarmte van Chemelot.