Kringloop Spullenhulp Soest

Soest
 
  •  

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, onze officiële naam, is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn opgericht om herbruikbare goederen in te zamelen, te scheiden, te recyclen en/of te verkopen in onze winkel. Dankzij de opbrengst uit onze kringloopwinkel kunnen wij zelfstandig voortbestaan. Wij kunnen daardoor ook werkervaring en ontwikkeling bieden aan werklozen, vrijwilligers, stagiairs en mensen met een beperking. Jaarlijks ondersteunen wij lokale goede doelen met goederen of financiële middelen  

Onze doelstellingen zijn:                                                                                    

  • Stimuleren van hergebruik van goederen en grondstoffen
  • Bevorderen van een schoner milieu, het tegengaan van verspilling van grondstoffen en bestrijding en afval;           
  • Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder het bieden van werkervaringsplaatsen, reïntegratieplaatsen, stageplaatsen en dagbestedingsplaatsen 
  • Motiveren, begeleiden en scholen van werknemers en vrijwilligers; 
  • Stimuleren en (financieel) ondersteunen van duurzame en maatschappelijke activiteiten van inwoners en organisaties in Soest en directe omgeving.