Lokaal Energieakkoord

Moerdijk
 
  •  
  •  
  •  

Windtribunes dragen bij aan verduurzaming vastgoed

Op 30 juni 2015 heeft de gemeente ingestemd met het principeverzoek van Nuon en toegezegd mee te werken aan het in procedure brengen van een bestemmingsplan voor een Windpark Moerdijk. Dit windpark komt te liggen op het industrieterrein aan de Westelijke en Zuidelijke Randweg. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een milieueffectrapport (MER) en een bestemmingsplan opgesteld. 

Bij het plaatsen van windturbines wordt met de exploitant een percentage afgesproken dat van de opbrengst daarvan in een lokaal fonds wordt gestort. Een inmiddels opgerichte lokale stichting gaat deze middelen inzetten om de lokale energietransitie te versnellen. In de stichting kunnen lokale partijen participeren. Vanuit dit fonds wordt ondermeer particulier vastgoed gefinancierd om te verduurzamen.

Bekijk hier de presentatie van Windpark Industrieterrein Moerdijk