Lokaal Energieakkoord Moerdijk

Moerdijk
 
  •  

Energieakkoord     

Fossiele brandstoffen, zoals gas en olie, raken op. Daarom willen wij als gemeente en het Rijk en de Provincie Noord-Brabant energie opwekken op een duurzame manier door middel van windenergie (naast bio massa en zonne-energie).

Bij het plaatsen van windturbines wordt met de exploitant een percentage afgesproken dat van de opbrengst daarvan in een lokaal fonds wordt gestort. Een inmiddels opgerichte lokale stichting gaat deze middelen inzetten om de lokale energietransitie te versnellen. In de stichting kunnen lokale partijen participeren.

Hoe? Dat leest u hier.