Coƶperatie NunspeetEnergie

Nunspeet
 
  •  

Vijf betrokken inwoners uit de gemeente willen graag bijdragen aan duurzame lokale energieopwekking. Zij stonden aan de wieg van NunspeetEnergie.

Waaronder Piet de Zwarte, inwoner van Elspeet: “Het is niet toevallig dat we allemaal zonnepanelen hebben. We willen allemaal bijdragen aan het minder afhankelijk worden van fossiele energie. En we dragen daarmee graag bij aan de doelstellingen van de gemeente Nunspeet om zo de gevolgen van ons energiegebruik voor het klimaat te beperken”. “De taak is groot”, vult voorzitter Philipine Vinke aan. “De gemeente wil al in 2025 de CO2-uitstoot halveren”.

Gert van den Berg (Wethouder Duurzaamheid) is namens de gemeente Nunspeet bij de oprichting aanwezig. “De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte. We doen dit onder andere met een startsubsidie. Tijdens de officiële start zal ik de subsidie symbolisch overhandigen“ De gemeente ziet Nunspeet Energie als een belangrijke partner in het bereiken van de doelstellingen. Het realiseren van duurzame energie binnen onze gemeente is immers goed voor alle inwoners, bedrijven en instellingen. NunspeetEnergie gaat als eerste zonneparken ontwikkelen. En daar blijft het misschien niet bij. Leendert Wijnbergen legt uit: “We staan open voor alle vormen van opwekking van duurzame energie.”

Voorlopig start NunspeetEnergie met zonneparken op grote daken van bijvoorbeeld bedrijven. “Dus mensen met een huurhuis of koopwoning zonder gunstig gelegen dak, kunnen binnenkort via ons toch investeren in zonnepanelen. Nunspeet Energie regelt alles simpelweg op een dak in de buurt”, vertelt Erwin van Overbeek, inwoner van Vierhouten.

Alle vier de kernen van de gemeente zijn vertegenwoordigd in het bestuur. “Je kunt nu beter investeren in zonnepanelen, dan je geld op de bank laten staan”, zegt Gert Wentzel, accountant van De Burele en penningmeester. “Via NunspeetEnergie kun je een beter rendement realiseren, terwijl je ook nog mee helpt de wereld mooier te maken.”

Wanneer kunnen we het eerste project van Nunspeet Energie verwachten? “We zijn in een vergevorderd stadium om ons eerste zonnepark te realiseren met een grote dak-eigenaar. We werken nog aan de details, maar we hopen binnenkort met nieuws te komen.”

Mensen die de coöperatie willen helpen, kunnen vrijwilliger en / of lid worden.