Nieuwolda het meest energiezuinige dorp van Nederland

Oldambt
 
  •  

Het hoofddoel is om in Nieuwolda woningen in de bestaande woningvoorraad energetisch, klimatologisch en bouwkundig te verbeteren, waardoor de woningen (700) naar verwachtingtenminste 50% minder energie vragen dan nu. Hierdoor:·

  • zullen de energielasten voor de bewoners zover worden teruggedrongen, dat per saldo ook de woonlasten zullen dalen
  • worden deze woningen beter betaalbaar voor zowel woningeigenaren als huurders
  • zullen stijgende energieprijzen veel minder invloed hebben op de koopkracht van deinwoners van Nieuwolda en daarmee op de welvaart in dit deel van Nieuwolda.·
  • het gezonde karakter van het binnenklimaat en het comfort van de woningenworden verbeterd;
  • de courantheid van de woningen en het beter laten aansluiten van de woningen opde woonwensen van de huidige en toekomstige woonconsument wordt vergroot
  • er een economische impuls in de bouwsector wordt bewerkstelligd.