OnuitPuttenlijk Duurzaam

Putten
 
  •  
  •  
  •  

Onuitputtenlijk Duurzaam

Samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam streeft naar lokale en regionale verduurzaming door de krachten te bundelen, elkaar te inspireren en te stimuleren tot duurzaam gedrag, te informeren over verduurzaming en door praktische, meetbare resultaten te boeken.

Visie

Samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Verduurzaming als het nieuwe normaal: Het vervullen van behoeften in het hier en nu gaat niet ten koste van welzijn en welvaart van anderen, zowel hier en nu als elders en later.

Doelstelling

  • Krachten te bundelen: samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs, verenigingen, stichtingen en burgers
  • Inspireren en stimuleren: delen en ophalen van kennis, leren van elkaar
  • Informeren: bewustwording over en betrokkenheid bij verduurzaming creëren

En praktische resultaten te boeken op drie gebieden:

  • Uitstoot verminderen en daarmee de CO2-voetafdruk
  • Kennis en bewustwording duurzaamheid creëren
  • Sociaal rendement verhogen door participatie in samenleving