Power2Nijmegen

Nijmegen
 
  •  

In co-creatieproces Power2Nijmegen werken marktpartijen, maatschappelijke organisaties, particulieren en overheden gezamenlijk aan een transitie van fossiele- naar duurzame energie. Op dit moment zijn er zo’n 200 deelnemers die zo’n 60 organisaties vertegenwoordigen. Hoe Nijmegen energieneutraal wil worden is vastgelegd in de Power2Nijmegen routekaart 2045.

Royal HaskoningDHV en Gemeente Nijmegen voeren gezamenlijk het programmamanagement over Power2Nijmegen. Onder het programma vallen nu zo’n dertig verschillende projecten, variërend van het grootschalig verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen tot pilots met nieuwe energiebesparende technieken die in Nijmegen voor het eerst worden toegepast.