Smart grid project LochemEnergie

Lochem
 
  •  

LochemEnergie is een initiatief van burgers die willen dat onze energie in 2030 in onze eigen gemeente geproduceerd gaat worden. Door burgers en door bedrijven.

Slim Net is een proef van Alliander, Utwente, Eaton en Locamation om de groene energieproductie beter op de energievraag af te stemmen. Lochem is een van de twaalf proeftuinen in Nederland!