Steek energie in je woning!

Delft
 
  •  

Gemeente Delft heeft van 2010 tot en met 2013 de campagne Steek Energie in je Woning! gehad. De campagne stimuleert huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen. Eén voor één zijn de verschillende wijken in Delft benaderd. Per wijk is de volgende aanpak gevolgd:

1.    Wijk- en woninganalyse: overzicht typen koopwoningen, bouwkundige kenmerken in relatie tot toepasbare energiebesparende maatregelen en sociaal-economische kenmerken.

2.    Zorgvuldige selectie van één bedrijf dat alle energiebesparende maatregelen uit kan voeren, eventueel met onderaannemers. Of maximaal twee anbieders per maatregel.

3.    Communicatie: Energieloket is het centrale aanspreekpunt, telefonisch en via de website www.energieloket.info. Daarnaast:  informatieavonden, bewonersbrieven, buurtambassadeurs, digitale nieuwsbrieven, lokale media en wijkkranten.

4.    Bewonersavonden in de wijk: presentatie mogelijke maatregelen en voorstellen uitvoerend bedrijf.

5.    Opleveringscontrole na uitvoering van de maatregelen door onafhankelijk bouwkundig adviseur.

6.    Gemeentelijke subsidie bij minimaal 10% labelverbetering (aantonen met maatwerkadvies).

Het precieze aantal woningeigenaren dat maatregelen heeft genomen is onbekend omdat niet alle eigenaren hun projecten hebben gemeld. Op basis van de subsidieaanvragen weten we dat er  bij minimaal 368 woningen maatregelen zijn getroffen met een gemiddelde besparing op het Energielabel van 29%, wat in totaliteit heeft geleid tot tenminste een reductie van 506 ton CO2.

Contactpersoon: Pauline van Gijn