Stichting Wageningen werkt Duurzaam

Wageningen
 
  •  

Samen op weg naar klimaatneutraal Wageningen.  

Wageningen Werkt Duurzaam is een gezamenlijk initiatief van Wageningen Ondernemers Contact (WOC) en de gemeente Wageningen. Doel is ondernemers in Wageningen te ondersteunen bij het treffen van duurzame en energiebesparende maatregelen die de energiekosten omlaag brengen en een bijdrage leveren aan de overgang naar een duurzame, groene en klimaatneutrale economie in Wageningen. Begin 2017 is door WOC de Stichting Wageningen Werkt Duurzaam opgericht die werk maakt van deze doelstelling. De gemeente Wageningen ondersteunt het werk van de stichting.

Onderdeel van de activiteiten van Stichting Wageningen Werkt Duurzaam zijn:

  • De inzet van een energiecoach
  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten met ondernemersorganisaties
  • Het ondersteunen van koploper bedrijven die energieneutraal willen worden
  • Het organiseren van projectmatig collectief aanbod. Bijvoorbeeld van LED-verlichting via de actie Wageningen LED’s go.
  • Het organiseren van kredietfaciliteiten voor energiebesparende maatregelen via de provincie