Windpark Neer

Leudal
 
  •  

Tien jaar na de eerste ruwe schetsen werd in juni 2012 het grootste windmolenpark van Limburg officieel in bedrijf gesteld. Windpark Neer, in de gemeente Leudal, bestaat uit 4 windturbines met ieder een masthoogte van 98 meter en een wiekdiameter (rotor) van 82 meter. De turbines wekken jaarlijks gezamenlijk gemiddeld 18 miljoen kWh groene stroom op. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ongeveer vijfduizend huishoudens. Windpark Neer is een lokaal initiatief in Midden-Limburg van de ondernemers Har Geenen en Eric van Eck.