Zonnepanelen voor Gemeentehuis Nunspeet

Nunspeet
 
  •  

Het gemeentehuis en brandweerkazerne hebben hun eigen zonnestroominstallatie.

De gemeente Nunspeet heeft de ambitie om in 2020 20% van haar energiegebruik te dekken met energie uit hernieuwbare bronnen (b.v.: wind, zon, biomassa, aardwarmte) en tegelijkertijd deze energie zoveel mogelijk zelf op te wekken.

In 2050 moet zelfs 100% van de gebruikte energie uit duurzame bronnen komen. Sinds zomer 2015 heeft de brandweerkazerne aan de Elburgerweg en het gemeentehuis een zonnestroominstallatie.

De installatie (198 zonnepanelen) die op het gemeentehuis zijn geplaatst heeft een jaarproductie van 55.000 kWh. Dit is 15 % van het huidige elektriciteitsgebruik, vergelijkbaar met het gebruik van gemiddeld 20 huishoudens. De installatie (52 zonnepanelen) op de brandweerkazerne aan de Elburgerweg heeft een capaciteit van 13.000 kWh per jaar.

De dagelijkse productie is online van uur tot uur te volgen.

De gemeente heeft in haar onderhoudsplannen toegevoegd dat op het moment dat op gemeentelijke gebouwen de dakbedekking wordt vervangen ook de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen worden bepaald. Voor zover de daken geschikt zijn worden zonnepanelen geplaatst.