Zonnepark Ameland

Ameland
 
  •  

In september 2015 wordt begonnen met de bouw van een zonnepark van 10 ha groot.

De gemeente Ameland en de Duurzame Waddeneilanden hebben als gezamenlijk doel om in het jaar 2020 energieneutraal te zijn. De gemeenteraad van Ameland heeft in het meerjarenprogramma aangegeven hier middelen en tijd voor vrij te willen maken om dit te kunnen realiseren. Windmolens zijn niet toegestaan op Ameland en veel andere technieken staan nog in de kinderschoenen. Er moeten grote stappen worden gezet om de ambitie te halen. Met het zonnepark wordt hier een slag in geslagen. Het park voorziet in 20% van de elektriciteitsbehoefte van Ameland.