Zutphens netwerk van elektrische oplaadpalen op openbaar terrein

Zutphen
 
  •  

Gemeente Zutphen stimuleert een schoner en stiller vervoer en heeft hiervoor een beleidsregel vastgesteld voor elektrische auto oplaadpalen op openbaar terrein. Anno 2015 is er al een dekkend netwerk in Zutphen met 10 oplaadpunten op openbaar terrein. Iedere bezitter/gebruiker van een elektrische auto mag gebruik maken van de oplaadpunten in Zutphen. De kosten om een auto op te laden zijn voor de autobezitter. De kosten voor de inrichting van de oplaadlocatie zijn voor de aanvrager van het oplaadpunt (bewoners of bedrijven). Alle oplaadpunten leveren groene stroom. Dit zorgt voor een stillere, schonere en energiezuinigere leefomgeving en hierdoor wordt bijgedagen aan de duurzaamheidsdoelstelling Zutphen energieneutraal.

Contactpersoon: dhr. H.G. Lichtenbeld