Duurzame groei zichtbaar via iconen Lokale Energie Etalage

Duurzame groei zichtbaar via iconen Lokale Energie Etalage

Duurzame groei zichtbaar via iconen Lokale Energie Etalage

Als we terugblikken op de afgelopen jaren (2016-2017) publiceerden wij op de website van de LEE in totaal 88 iconen verdeeld over de 5 thema’s: wonen, bedrijven (diensten), maatschappelijk vastgoed, hernieuwbare energie en mobiliteit. De lokale iconen laten per gemeente op ieder van een van de vijf thema's uit de LEE zien wat er in een gemeente al is of zich momenteel ontwikkelt.

2016 in totaal 28 iconen

In 2016 verwelkomden we 28 iconen uit verschillende Nederlandse gemeenten. De verdeling was als volgt:

  • 12 wonen
  • 6 bedrijven (gebouwen en terreinen)
  • 2 maatschappelijk vastgoed (gemeentehuizen, brandweerkazernes, werven, scholen)
  • 4 hernieuwbare energie (met name lokale initiatieven zon en wind)
  • 4 mobiliteit ( elektra of autodelen)

2017 in totaal 60 iconen

In 2017 bleken meer gemeenten hun trots te willen delen. We mochten dit jaar maar liefst 60 iconen ontvangen, een ruime verdubbeling van een jaar eerder. Opvallende ontwikkelingen zien we voornamelijk bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed.

De verdeling zag er in 2017 als volgt uit:

  • 18 wonen
  • 17 bedrijven (gebouwen en terreinen)
  • 13 maatschappelijk vastgoed (gemeentehuizen, brandweerkazernes, werven, scholen)
  • 5 Hernieuwbare energie (met name lokale initiatieven zon en wind)
  • 7 mobiliteit ( elektra of autodelen)

De reden dat het aantal iconen zijn toegenomen komt hoogstwaarschijnlijk doordat meer gemeenten hun iconen met trots en ter inspiratie onder de aandacht willen brengen, er meer duurzame ontwikkelingen zijn in het hele land en er door de LEE flink geworven is.

Topicoon per thema

We zetten hieronder van elk thema een opvallend icoon in de spotlight:

Thema wonen

Leiden GaGoed wijkambassadeurs: Het is Leiden gelukt om per wijk verschillende ambassadeurs actief te krijgen die de eigen buren weer inspireren om aan de slag te gaan.

Lees meer…

Thema Diensten (Bedrijven)

De kringloopcentra: bij bedrijven wordt nagenoeg direct aan geld verdienen gedacht en het leveren van een product of dienst. Een onderdeel die in de energietransitie onderbelicht blijft, zijn de spullen die via kringloopcentra een nieuw leven krijgen.                                                

Thema Maatschappelijk vastgoed

Stadhuis Gemeente Wageningen: de gemeente Wageningen koos bij de nieuwbouw van het nieuwe stadhuis voor een duurzaam concept. Energiebesparing en duurzame opwekking waren hierbij belangrijke thema's. De inrichting van het stadhuis is volledig circulair.

Lees meer…

Thema Hernieuwbare energie

Project Slim Verlicht: Alle openbare verlichting op Texel is omgebouwd naar LED-verlichting. De benodigde energie voor de nieuwe LED-verlichting wordt onder meer opgewekt via een drijvend PV-park op zonneweide Evertsekoog. Texel is daarmee de eerste Nederlandse gemeente die haar openbare verlichting geheel van duurzame energie voorziet.

Lees meer…

Thema Mobiliteit

Dorpsauto Appeltern: In Appeltern – onderdeel van Gemeente West Maas en Waal -  laat men zien dat autodelen zeker niet alleen in grote steden kansrijk is, maar ook in kleinere gemeenten waar men nagenoeg geen beschikking heeft over openbaar vervoer.

Lees meer...

Maar met deze 5 in het oog springende iconen doen we de overige 55 nieuwe iconen tekort. Via deze link vindt u alle iconen. Laat u inspireren.