Gemeenten aan de slag met vernieuwde Energie Enquête

Gemeenten aan de slag met vernieuwde Energie Enquête

Op 12 oktober is de vernieuwde Energie Enquête naar alle gemeenten uitgegaan. De ruim 300 gemeenten die al in de Lokale Energie Etalage staan, kunnen aan de slag met het actualiseren van eerder ingevulde antwoorden, het invullen van nieuwe vragen en het aandragen van de nieuwste lokale iconen.

Gemeenten die nog niet in de Lokale Energie Etalage staan zijn van harte uitgenodigd de vernieuwde Energie Enquête in te vullen.​

In de vernieuwde versie is op verzoek van gemeenten een aantal vragen toegevoegd over bijvoorbeeld ingezette fte’s, budget en samenwerkingspartners. Daarnaast zijn er enkele nieuwe vragen opgenomen die inspelen op de actualiteit, zoals de ontwikkeling van gasloze wijken en enkele andere vragen verwijderd.

De komende maanden worden op de LEE website verbeteringen doorgevoerd zodat er door bezoekers van de LEE gemakkelijk rapportages en analyses kunnen worden gemaakt van de informatie die gemeenten hebben gegeven in de Energie Enquête.

De Energie Enquête is eind 2014 voor de eerste keer uitgestuurd. Ruim 300 gemeenten hebben deze enquête (deels) ingevuld. De antwoorden die eerder zijn ingevuld staan al in de vernieuwde enquête en hoeven dus alleen geactualiseerd te worden.

De resultaten van de Energie Enquête vormen samen met een selectie van data uit de Klimaatmonitor en de lokale iconen de Lokale Energie Etalage.

Met vragen over de vernieuwde Energie Enquête kunnen gemeenten terecht bij onze helpdesk: info@lokaleenergieetalage.nl