Lokale energietransitie in de etalage

Lokale energietransitie in de etalage

28 februari 2017 - De energietransitie is duidelijk een belangrijk speerpunt voor de komende verkiezingen. Het is een veelvuldig terugkerend onderwerp in de vele verkiezingsdebatten die deze dagen de revue passeren. Ook wat betreft de VNG moet het een speerpunt zijn waarbij ze benadrukt: "Alle oplossingen die we als overheid aandragen voor een veranderende samenleving belanden uiteindelijk in de buurten, wijken, dorpen en steden van ons land. Daar gebeurt het. Daar vindt in de praktijk de verandering plaats." Precies dát laat de LEE zien.

In 'Speerpunten gemeenten bij inzet kabinetsformatie' constateert de VNG verder: "Landelijk beleid moet gebaseerd zijn op de werkelijkheid in onze steden en dorpen. Of het nu de energietransitie, de opvang van vluchtelingen of de informatiesamenleving is; gemeenten en het Rijk hebben elkaar nodig. Geen enkel kabinet kan zonder de samenwerking met gemeenten doen. Het doet er steeds minder toe wie erover gaat en het gaat steeds meer over wie wat het beste kan doen. Zo werken we samen aan Nederland."

In de Lokale Energie Etalage (LEE) is voor elke gemeente duidelijk te zien in hoeverre de trends voor energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie al in de goede richting gaan. In de achterliggende databank van de Klimaatmonitor kan verder in detail gekeken worden naar de cijfers en bronnen waarmee het beeld wordt opgebouwd. Daarnaast geeft de LEE een indruk van de inspanningen van iedere gemeente om de energietransitie te bevorderen, hetgeen nog eens geïllustreerd wordt aan de hand van een groeiende aan lokale iconen. 

Energie Enquête 2.0 voor een nog actueler beeld

In oktober jl. hebben we een vernieuwde versie van de VNG Energie Enquête gelanceerd. Al ruim 100 gemeenten hebben hun gegevens geactualiseerd of alsnog ingevuld. Dit geeft een goede indruk van de gemeentelijke inzet om de energietransitie te realiseren. Per enquête-antwoord kan verder doorgeklikt worden naar een overzichtelijk kaartje in de databank in WaarStaatJeGemeente.nl, die toont welke gemeenten hier wel of geen werk van maken.

Toont jouw gemeente nog witte vlekken en vraag je je af hoe dit aan te vullen? Laat het ons graag weten.

Helpdesk

Voor vragen over de Lokale Energie Etalage (LEE) in het algemeen of de vernieuwde Energie Enquête in het bijzonder; neem contact op met de LEE-helpdesk: info@lokaleenergieetalage.nl