Robert Colijn als gezicht van de Lokale Energie Etalage

Robert Colijn als gezicht van de Lokale Energie Etalage

Lokale bestuurders kunnen anderen inspireren en aanzetten tot actie en zo de energietransitie versnellen. In de aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs presenteert de Lokale Energie Etalage acht bestuurders die voorop lopen. Robert Colijn als voorbeeld voor de lokale aanpak.

Wat moet er, volgens Robert Colijn in Nederland gebeuren om de energietransitie te versnellen?

Energie wordt gezien als zo maar een commodity, een bulkgoed, maar het is het belangrijkste fundament onder onze samenleving: zonder energie staat echt alles stil. Van de € 1,8 miljard die Zwolse huishoudens per jaar met elkaar verdienen, geven zij ieder jaar weer per automatische overschrijving € 125 miljoen uit aan verwarming en elektriciteit. Dat is maar liefst 7% van het gemiddeld besteedbare inkomen. In de Regio Zwolle gaat het zelfs om € 600 miljoen per jaar! Een volkomen onbewust proces voor de meeste mensen.

Als Slochteren over een jaar of 20 leeg is, hebben we regionaal € 12 miljard opgebracht en uitgegeven aan onze energievoorziening. De hamvraag is of we onze energierekening blijven betalen of dat we gaan investeren in onze eigen energievoorziening? In het eerste geval blijft energie waarde aan onze regionale economie onttrekken. In het tweede geval voegen we waarde aan onszelf toe doordat we de lokale duurzame potentiëlen ontsluiten, zo geld in de regio houden, met als resultaat omzet en werkgelegenheid voor bedrijven, stabielere energielasten en kansen voor innovatie en een grotere onafhankelijkheid van energiebronnen van elders.

Een energierekening heeft geen terugverdientijd, terwijl investeren in je eigen regionale energievoorziening je juist verdientijd oplevert. Het is echt tijd dat we lokaal/regionaal wakker worden en bewust worden van het geldlek in onze economie wat energie nu is en samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige energievoorziening van onze nakomende generaties.

Wat doet Robert Colijn met zijn organisaties om de doelen van het energieakkoord dichterbij te brengen?

Duurzame energie en energiebesparing vormen nu nog een nagenoeg onbenut ruimtelijk potentieel welke als lokale meerwaarde ontsloten kunnen worden. De constatering dat het een ruimtelijk potentieel is, is een belangrijke, want het betekent dat je tot in de haarvaten moet om dat potentieel te ontsluiten. Dat ga je niet redden met de top-down aanpak die het energieakkoord is. Het richt zich ook veel te veel op marktwerking nu, en veel te weinig op de toekomstige waarde van energie-autonomie.

Duurzame energie en energiebesparing zijn niets anders dan een agrarische activiteit, eerst zaaien, dan oogsten. Omdat we tot in de haarvaten moeten, is een gezonde combinatie van gematigde top-down krachten en een activering van bottom-up krachten nodig. Een grassroots movement noemen ze dat heel mooi in het Engels. Om die reden ben ik zelf actief voor een tweetal initiatieven: Blauwvinger Energie en Spaar-Saam.nl, waarbij het eerste het mensenwerk is, en het tweede het ondersteunen van dat mensenwerk met digitale zelforganisatie.
 

Blauwvinger Energie is het lokale ‘energiebedrijf’ van Zwolle. We geven vanuit Blauwvinger Energie aanzet tot projecten en bedrijvigheid rondom duurzame energie in wijken, met bedrijven en organisaties. Zo is recentelijk Wij-Bedrijf Dieze opgericht wat tot doel heeft de wijk van zonnepanelen te voorzien, en is Duurzaam-Doe-Je-Zo actief in Stadshagen met een zonnepanelen project. Daarnaast onderzoeken we met bedrijven en organisaties hoe we samen projecten rondom duurzame energie kunnen opstarten. We zoeken daarbij onder andere de samenwerking met bedrijven als Scania, Hogeschool Windesheim, Eredivisie voetbalclub PEC Zwolle en de Rabobank. De gemeente Zwolle speelt hierin een belangrijke maar ook zeer actieve rol. Het is echt top zo’n actieve gemeente te hebben, want je hebt elkaar echt hard nodig. Sowieso is de gemeente Zwolle voorlopend als het gaat om inspelen op wat de samenleving allemaal oppakt.

Komend jaar gaat Blauwvinger Energie via concreet uitvoerende projecten samen met stadse partners een communicatiecampagne uitvoeren om het bewustzijn rondom duurzame energie en energiebesparing flink omhoog te brengen. Het project heet Z15 en richt zich op de energievoorziening in 2030. We gaan daarbij partneren met bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en overheden en richten ons, onder andere via hun personeel op jongeren. Want de 15 in Z15 verwijst naar jongeren, zij krijgen het voor het zeggen hoe die energievoorziening er uit moet komen te zien.

Spaar-Saam.nl is een platform voor lokale zelforganisatie vanuit wijken en buurten waarmee we de bottom-up krachten een tool in handen willen geven. Spaar-Saam.nl is inmiddels beschikbaar in vijf Overijsselse gemeenten en in de hele provincie Gelderland en maakt gebruik van de informatie in Zonatlas.nl. Spaar-Saam.nl biedt voor lokale energie-initiatieven zoals bijvoorbeeld Blauwvinger Energie een eigen webomgeving om wijk- en stadsgericht projecten en product-acties op te starten waar medebewoners aan kunnen deelnemen. Recentlijk is ook een speciale functionaliteit voor woningcorporaties beschikbaar. Daarnaast kan in de deelnemende gemeenten en provincies iedereen vanuit z’n eigen buurt of wijk een duurzaam project voor de eigen buurt opstarten. Het gaat dus vooral om het online ondersteunen en en bundelen van offline projecten. Voor Spaar-Saam.nl werken we samen met Natuurmonumenten en onze ambitie is het platform in heel Nederland ter beschikking te stellen zodat overal mooie projecten rondom duurzame energie en energiebesparing tot bloei kunnen komen.