Welkom op de Lokale Energie Etalage

Welkom op de Lokale Energie Etalage

30 Juni live!

30 Juni werd in Utrecht de Lokale Energie Etalage gepresenteerd aan alle regionale coördinatoren van het VNG Ondersteuningsprogramma Energie. De website laat per gemeente zien waar we staan in de transitie naar een duurzame energievoorziening en wie, wat, waar doet om de landelijke doelstellingen van het SER Energieakkoord dichterbij te brengen. 

Bèta versie

De ontwikkelaars van de site hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de meest relevante en actuele informatie op een zo eenvoudig mogelijke wijze te presenteren. De komende twee maanden verzamelen zij feedback van gemeenten, worden de koppelingen nogmaals getest en is de site een bètaversie.  In september starten we een campagne waarbij we álle spelers in de transitie naar een schone energievoorziening in Nederland van harte uitnodigen aan de slag te gaan met de informatie op deze website. 

Voor heel Nederland

De website is ontwikkeld voor gemeenten - bestuurders, ambtenaren en lokale politici - én voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op de Lokale Energie Etalage vindt iedereen de meest actuele gegevens over het energieverbruik, de opwekking van duurzame energie en de resultaten van de energie-enquête over het gevoerde klimaatbeleid van álle 393 gemeenten.

De informatie op deze site is verdeeld over vijf thema’s:

  • Wonen,
  • Bedrijven,
  • Maatschappelijk vastgoed,
  • Duurzame energie en
  • Mobiliteit.

De Lokale Energie Etalage is gebaseerd op drie bronnen:

  1. Reeds bestaande gegevens uit de klimaatmonitor van RWS Leefomgeving www.klimaatmonitor.databank.nl (de nieuwe versie: www.klimaatmonitor.databank.nl/jive/jive)
  2. De VNG energie-enquête die eind 2014 naar alle gemeenten is gestuurd
  3. Inspirerende lokale iconen die gemeenten hebben meegestuurd met de enquête

De afgelopen jaren werden er in Nederland veel lijstjes gemaakt welke gemeente het meest effectieve klimaatbeleid voerde. Echter, om een zinvolle vergelijking met andere gemeenten te kunnen maken (om beter van elkaar te leren) wordt een analysemodel ontwikkeld om de prestaties van gemeenten in de juiste lokale context te plaatsen.

Voor detailinformatie wordt binnen de Lokale Energie Etalage verwezen naar Waarstaatjegemeente.nl van KING en naar de Klimaatmonitor van RWS-leefomgeving waar vele tientallen indicatoren te vinden zijn.