Wethouder Choho als gezicht van de Lokale Energie Etalage

Wethouder Choho als gezicht van de Lokale Energie Etalage

Lokale bestuurders kunnen anderen inspireren en aanzetten tot actie en zo de energietransitie versnellen. In de aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs presenteert de Lokale Energie Etalage acht bestuurders die voorop lopen. Wethouder Abdeluheb Choho heeft de primeur op de dag van de duurzaamheid 2015

Wat moet er volgens wethouder Abdeluheb Choho in Nederland gebeuren om de energietransitie te versnellen?
We moeten in Nederland, nog meer dan we al doen, in gaan zetten op schaalgrootte en het kopiëren van successen. Technisch gezien weten we hoe we de energietransitie moeten inzetten, nu gaat het er vooral om niet bang te zijn voor een systeemverandering. Dat vergt creativiteit en lef, maar ook vooral dat we niet bang zijn grote stappen te zetten.

Wat doen u en gemeente Amsterdam om de doelen van het energieakkoord dichterbij te brengen?
De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. In 2020 kent Amsterdam 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik. Dit staat in de Agenda Duurzaamheid, die de gemeenteraad op 11 maart 2015 heeft vastgesteld. De gemeente wil het plaatsen van zonnepanelen dan ook gemakkelijker maken, zodat deze in 2020 elektriciteit opwekken voor 80.000 huishoudens (nu zijn dat er 5.000). Windturbines in onder meer het havengebied moeten in 2020 ten minste 12.000 huishoudens extra van energie voorzien. Om wonen in de stad betaalbaar te houden en met het oog op de slinkende gasvoorraden, wil de gemeente ook snel meer woningen aansluiten op stadswarmte. De aandacht gaat met name uit naar de bestaande woningvoorraad. Van 62.000 woningen en bedrijven nu, wil Amsterdam naar 102.000 aansluitingen in 2020. In 2040 moeten het er 230.000 zijn. Meer informatie hierover vind je overigens op amsterdam.nl/duurzaam en lokaleenergieetalage.nl/gemeente-zoeken/amsterdam.