Wethouder Mirck, gezicht van de Lokale Energie Etalage

Wethouder Mirck, gezicht van de Lokale Energie Etalage

Lokale bestuurders kunnen anderen inspireren en aanzetten tot actie en zo de energietransitie versnellen. In de aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs presenteert de Lokale Energie Etalage acht bestuurders die voorop lopen.

Wat moet er volgens wethouder Henk Mirck in Nederland gebeuren om de energietransitie te versnellen?

Nederland zou investeringen in duurzame energieopwekking fors moeten stimuleren. Dit heeft voordelen voor gezondheid, milieu, klimaat en werkgelegenheid. Geen BTW op technologie, installaties, etc m.b.t. duurzame energieopwekking. Geen BTW op duurzame energie. De lagere BTW inkomsten worden ruimschoots gecompenseerd door eerdergenoemde voordelen.

Wat doet gemeente Zwijndrechte om de doelen van het energieakkoord dichterbij te brengen?

Gemeente Zwijndrecht geeft het goede voorbeeld door in te zetten op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Wij faciliteren en stimuleren inwoners, maatschappelijke partners, verenigingen, bedrijven, etc. om maatregelen te nemen.