Wethouder Pelzer, gezicht van de Lokale Energie Etalage

Wethouder Pelzer, gezicht van de Lokale Energie Etalage

Lokale bestuurders kunnen anderen inspireren en aanzetten tot actie en zo de energietransitie versnellen. In de aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs presenteert de Lokale Energie Etalage acht bestuurders die voorop lopen. Wethouder Ans Pelzer als voorbeeld voor duurzaam bouwen.

Wat moet er volgens wethouder Pelzer in Nederland gebeuren om de energietransitie te versnellen?

Naar mijn idee moet aan 4 randvoorwaarden worden voldaan:

a.       een beweging van onderaf, die maatschappelijk gedragen is, is noodzakelijk;
b.      meer ruimte geven voor maatschappelijke initiatieven, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de plaatselijke energiecoöperaties, mede om het maatschappelijk energiebewustzijn te vergroten;
c.       de energiesector zou meer moeten werken aan haar maatschappelijk bewustzijn en in die zin meer haar verantwoordelijkheid moeten nemen;
d.      en tot slot zou de overheid meer werk moeten maken om beide partijen bij elkaar te brengen en knelpunten in de transitie zoveel mogelijk wegnemen.

Wat doet gemeente Castricum om de doelen van het energieakkoord dichterbij te brengen?

In steekwoorden:
-              Burgerinitiatieven zoveel mogelijk ondersteunen;
-              Nauw samenwerken met de plaatselijk energie coöperatie CALorie en deze coöperatie in staat stellen zich verder te professionaliseren door in samenwerking een ambitieus duurzaamheidsprogramma uit te voeren. Maar ook met plaatselijke bouwondernemingen en andere spelers in het veld.
-              Regionaal met buurgemeenten optrekken en projecten uitvoeren;
-              DECRA, projecten mogelijk maken vanuit het fonds.