Wethouder Post, gezicht van de Lokale Energie Etalage

Wethouder Post, gezicht van de Lokale Energie Etalage

Lokale bestuurders kunnen anderen inspireren en aanzetten tot actie en zo de energietransitie versnellen. In de aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs presenteert de Lokale Energie Etalage acht bestuurders die voorop lopen. Wethouder Post is een groot voorbeeld op het gebied van duurzaam bouwen.

“Wat zou er volgens wethouder Post in Nederland moeten gebeuren om de energietransitie te versnellen?

Wethouder Post, gemeente Urk: “Ten eerste zou energieneutraal (ver)bouwen beter gestimuleerd moeten worden. Er is geld om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen, maar de voorwaarden om dit geld ter beschikking te stellen zijn nu zodanig, dat ik me afvraag hóe serieus de verstrekkers van duurzaamheidsleningen en groene hypotheken het menen. Voorbeeld: je kunt nu ongeveer 4x je bruto jaarsalaris aan hypotheek krijgen. De meerkosten van  een energieneutrale woning ten opzichte van  een woning, die aan de nu geldende eis voor duurzaamheid voldoet, bedragen rond de 18.000 euro.  De besparing aan energiekosten bij een energieneutrale woning  scheelt zo’n 100 euro per maand. Deze 100 euro besparing kun je niet inzetten (kapitaliseren) door bijvoorbeeld in plaats van 4x je bruto jaarsalaris te ver-hypotheken tot  een lening van 5x je bruto jaarsalaris, dat is toch gek ? Immers wanneer dat wel kan, is een stijging van de lening met meer dan € 18.000 mogelijk. Versimpel de regels, verhoog de leencapaciteit voor burgers en breng de rente voor de duurzaamheidsleningen verder omlaag.

Wil je iets écht aanjagen, dan moet je iets in gang zetten. De Autoriteit Financiele Markt (AFM) zou hierin een stap moeten zetten. Mijn uitnodiging aan de AFM: kijk bijvoorbeeld naar de gemeente Urk. Ga gewoon aan de slag.

Wethouder Post jr. laat een groot aantal woningen in zijn gemeente zien die bijna worden opgeleverd en die zijn gebouwd volgens het “passief-huis” principe. Trots toont hij de imposant dikke muren. Ook aan de situering van de woning ten opzichte van de zon en het gebruikte glas te zien, zullen de nieuwe bewoners niet veel geld kwijt zijn aan de energierekening en daardoor geld overhouden voor andere dingen.

Wethouder Post: “Ik zou de vraag naar dit soort energiezuinige woningen graag willen aanjagen. Ik ben nu nog te afhankelijk van aannemers die mijn visie over toekomstgericht bouwen ondersteunen. Ik heb geluk dat ze er zijn, maar voor de energietransitie is het veel beter als burgers zelf de vraag naar energieneutrale woningen (geen verrekening van energiekosten) aanjagen en dat de markt weet dat ze niet om deze ontwikkeling heen kan. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat mensen 20.000 tot 30.000 euro extra kunnen lenen. Hierdoor kunnen  de noodzakelijke duurzame maatregelen worden genomen en steeds meer mensen in energieneutrale huizen wonen. Hoe meer mensen ervaring opdoen in energieneutrale woningen, hoe sneller duurzaam bouwen de norm kan worden. En ik heb haast want in Urk wordt veel gebouwd. Hier is - ondanks moeilijk jaren op de woningmarkt - een unieke ontwikkeling te zien vanwege de plaatselijke bevolkingsgroei.

Ten tweede zou Den Haag meer naar de bedrijven kunnen kijken. Er worden veel slimme, nieuwe dingen bedacht door bedrijven die de doelstellingen van het energieakkoord dichterbij brengen. In Urk heeft een bedrijf een zonnedakpan ontwikkeld, zodat zonne-energie gemakkelijker in de bouw geïntegreerd kan worden op locaties met een historisch karakter en/of een beeldbepalende bebouwing. Waar ik ook trots op ben is het innovatieve vissersschip ‘Immanuel’ dat hier in Urk is ontwikkeld in het kader van het Masterplan Duurzame Visserij en waarmee Urker vissers sinds deze zomer varen. Door het slimme ontwerp verbruikt dit schip 85 % minder energie dan een schip uit de bestaande kottersvloot. Nu is het tijd om deze technologie te exporteren naar het buitenland. Het winnen van warmte uit rioolwater (Riothemie) voor het vernieuwde zwembad op Urk is eveneens zo’n prachtig voorbeeld van duurzame innovatie.

De Rijksoverheid zou om bedrijven te stimuleren zich veel beter bewust moeten zijn van het belang van continuïteit van het Rijksbeleid. Nu dreigt bijvoorbeeld het salderen van zonne-energie weer op de schop te gaan. Bedrijven en burgers moeten weten waar ze aan toe zijn en zich gesteund voelen door een consistente overheid om een goede bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Wil je versnellen met de transitie naar een duurzame energievoorziening, dan is dit essentieel”.