Wethouder Grondel, gezicht van de Lokale Energie Etalage

Wethouder Grondel, gezicht van de Lokale Energie Etalage

Wat moet er volgens wethouder Ruud Grondel in Nederland gebeuren om de energietransitie te versnellen?

De landelijke systeem, zoals postcoderoos en energiebelasting deugen nog niet en moeten worden aangepast. Mensen willen wel, maar hebben geen tijd en/of geld en moeten dus beter gefaciliteerd worden. Lokale initiatieven met veel draagvlak (zoals windturbines in het buitengebied van Diemen) moeten niet door de provincie kunnen worden tegen gehouden.

Wat doen wethouder Grondel en gemeente Diemen om de doelen van het energieakkoord dichterbij te brengen?

De gemeente Diemen voert een eigen actieplan uit en heeft de ambitie om in 2040 in regionaal verband energieneutraal te zijn. De gemeente Diemen gaat in de periode 2014-2017 zelf over tot energie besparen (thans gepland 2% per jaar) en het opwekken van duurzame energie (thans gepland 1,5% per jaar) en faciliteert andere doelgroepen daarbij. Gemeente Diemen is actief betrokken bij het in regionaal verband uitvoeren van het energieakkoord. Gemeente Diemen doet mee met het programma ‘massa maken en versnellen’ in de lokale klimaataanpak van Andersson Elffers Felix.