Wethouder Tigelaar, gezicht van de Lokale Energie Etalage

Wethouder Tigelaar, gezicht van de Lokale Energie Etalage

Lokale bestuurders kunnen anderen inspireren en aanzetten tot actie en zo de energietransitie versnellen. In de aanloop naar de VN-klimaattop in Parijs presenteert de Lokale Energie Etalage acht bestuurders die voorop lopen. Wethouder Menno Tigelaar als voorbeeld voor het uitdragen van de urgentie op alle niveaus.

Wat moet er volgens wethouder Tigelaar gebeuren om de energietransitie te versnellen?

De urgentie moet duidelijker worden uitgedragen.  Op alle niveau’s moet een dringende boodschap worden afgegeven. De centrale overheid kan dat doen door klimaatdoelen vast te leggen in wetgeving. Maar ook decentrale overheden,  kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties moeten laten zien dat we NU in actie moeten.

Wat doet gemeente Amersfoort om de doelen van het energieakkoord te halen?

We voeren actief klimaatbeleid met als doelstelling een CO2-neutrale stad in 2030. Activiteiten en manier van werken zijn vastgelegd in een Plan van aanpak CO2-neutrale stad. We zetten in op de kracht van de stad.

Voorbeeld projecten:  

-          2000  Nul- op-de-meter woningen voor 2020

-          Gemeentelijke daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen van energie coöperaties

-          Duurzame renovatie Stadhuis

-          Duurzaamheidsfonds voor kansrijke initiatieven uit de stad