Over de Lokale Energie Etalage

De Lokale Energie Etalage is dé portal-website met informatie en inspiratie over energie op lokaal niveau.

In het kader van het VNG programma Energie hebben de VNG, KING-gemeenten, VNG-International, Rijkswaterstaat en Klimaatverbond Nederland de Lokale Energie Etalage (LEE) ontwikkeld. De LEE geeft op een laagdrempelige en inspirerende manier inzicht in het energieverbruik, opwekking van hernieuwbare energie en energiebeleid van de 388 gemeenten in Nederland. De informatie betreft een bewuste selectie verdeeld over vijf thema’s: wonen, diensten, maatschappelijk vastgoed, hernieuwbare energie en mobiliteit.

De Lokale Energie Etalage is gebaseerd op drie bronnen:

  • reeds bestaande gegevens uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat.
  • een vragenlijst die is ontwikkeld op basis van de reeds bestaande lokale duurzaamheidsmeter. Vanaf zomer 2014 wordt deze VNG Energie Enquête continue uitgezet onder alle gemeenten.
  • via de vragenlijst is gemeenten ook gevraagd naar inspirerende lokale iconen waarmee zij de energietransitie willen versnellen.

Een overzicht van en meer informatie over alle indicatoren vindt u bij: Over de data

Etalage - Winkel - Magazijn

De Lokale Energie Etalage heeft tot doel bestuurders, raadsleden, ambtenaren, burgers, bedrijven en andere partijen te inspireren en te informeren met gegevens op hun eigen lokale schaalniveau. Er is heel veel bekend over het energieverbruik en opwekking van duurzame energie op dit lokale niveau. Om deze data te ontsluiten maken we gebruik van het concept Etalage - Winkel - Magazijn.

Zoek uw eigen gemeente en in de 'etalage' ziet u voor vijf thema's een selectie van trend-grafieken en een weergave van de inzet van de gemeente. Klik op de knop Meer bij de grafieken of klik op het thema en u komt in de 'winkel', waar u per thema weer een selectie vindt van indicatoren over energie, nu met meer detailinformatie. Klikt u op Meer bij de inzet van gemeente, dan krijgt u alle detailinformatie van de inzet van de gemeente op dat specifieke thema.

Onder elke grafiek in 'winkel' staat een knop waarmee u doorgelinkt wordt naar het 'magazijn', de uitgebreide databank van de Klimaatmonitor waar u nog honderden andere indicatoren aantreft. In deze databank is het mogelijk vele soorten data te combineren, op verschillende manieren weer te geven en zo zelf selecties te maken van relevante data.

Vergelijken

In de 'winkel' staat onder elke grafiek een knop Vergelijken. Hiermee is het mogelijk de grafiek van de eigen gemeente te vergelijken met een willekeurige andere gemeente, met de betreffende (energie)regio of provincie waar deze gemeente zich bevindt, of met cijfers voor heel Nederland.

Ik wil deze data zien!

Het kan voorkomen dat voor een bepaalde indicator en voor een bepaalde gemeente geen data beschikbaar is. Dan ziet u ook de knop "Ik wil deze data zien!". Als u hier op klikt gaat er een signaal naar de partijen achter de Lokale Energie Etalage dat u het belangrijk vindt dat deze data openbaar beschikbaar komt.

Het ontbreken van data kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

  • Privacy speelt een rol als energiedata te herleiden zou zijn tot individuele gebruikers
  • Energiedata zoals warmtegebruik van woningen wordt soms niet verzameld of soms niet beschikbaar gesteld.
  • Nog niet alle gemeenten hebben de energie enquête ingevuld en sommige gemeenten hebben deze deels ingevuld.