Lokale Duurzaamheidsmeter

De Lokale Duurzaamheidsmeter is een instrument dat inzicht biedt in de ambities en initiatieven van gemeenten op het gebied van duurzame ontwikkeling in brede zin. Klimaat & Energie is daarbinnen altijd consistent als thema meegenomen.

De Lokale Duurzaamheidsmeter is een instrument dat gemeenten helpt om de vertaalslag maken van de mondiale duurzaamheidsagenda (voorheen Agenda 21, straks de Sustainable Development Goals) naar de dagelijkse praktijk van lokaal bestuur in Nederland. Het instrument is ontwikkeld eind jaren ’90 en biedt tot op heden inzicht in de ambities en initiatieven van gemeenten om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

De huidige versie van de Lokale Duurzaamheidsmeter bestaat uit vragenlijsten, geënt op de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Profit. Klimaat & Energie is daarbinnen consistent als thema door de jaren heen meegenomen.

Via de website www.duurzaamheidsmeter.nl kunnen de vragenlijsten eenvoudig worden ingevuld. Via dezelfde website zijn en blijven de resultaten voor iedereen toegankelijk.

Het doel van de Duurzaamheidsmeter is drieledig:

  1. Een bron van inspiratie voor de lokale politiek en betrokkenen.
  2. Leren en kennisdelen: wie heeft welke stappen al gezet?
  3. Uitdagen: wie loopt voorop en is in staat om de reputatie van koploper hoog te houden?