De Klimaatmonitor

De Klimaatmonitor is een website van de Rijksoverheid. Het Rijk ontsluit op deze website een schat aan gegevens, waarmee gemeenten en andere geïnteresseerden het energieverbruik, de opwekking van Hernieuwbare Energie en de uitstoot van CO2 per gemeente en soms per wijk of buurt kunnen volgen.

Echt de diepte in

Naast de 3 bovengenoemde hoofddoelen van het energie- en klimaatbeleid bevat de Klimaatmonitor praktische gegevens als de hoeveelheid zonnepanelen, windturbines, elektrische auto’s en laadpalen, energielabels van woningen en gebouwen. Kortom, alle informatie die nodig is om te bepalen of het lokaal de goede kant op gaat en daarin waar nodig bij te sturen. Uiteraard kunnen gemeenten met deze informatie ook objectief bepalen waar ze staan ten opzichte van andere gemeenten, regio's en de provincie.