Waarstaatjegemeente.nl

De website Waarstaatjegemeente.nl biedt veel gegevens van elke Nederlandse gemeente in een overzichtelijk dashboard. De site met een nieuwe look and feel is zeer gebruiksvriendelijk en geeft gemeenten, aan de hand van 15  thema’s, inzicht in hun indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen zoals duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en jeugd en jeugdhulp.

Vergelijk, verbaas, verbeter

De data wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen.

Onder het motto 'vergelijk, verbaas, verbeter' is het nieuwe dashboard eenvoudig toegankelijk voor raad, bestuur, ambtenaren, inwoners en ondernemers.