Samen versnellen

In de Lokale Energie Etalage vind je de meest actuele beschikbare data over de lokale energietransitie en een verwijzing naar belangrijke indicatoren in de Klimaatmonitor en WaarStaatJeGemeente.nl. Hierdoor kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen en ben je minder tijd (en geld) kwijt aan het zelf genereren en verwerken van data. Op deze pagina praktische hulpmiddelen om te communiceren over de Lokale Energie Etalage in je gemeente.

Beeldmateriaal

  Infographic Lokale Energie Etalage   Logo van de Lokale Energie Etalage   Logo Lokale Energie Etalage.eps (voor drukwerk)   Rood pinnetje

Zelf presenteren

  Infographic website   Achtergrond voor powerpoint pagina 1   Achtergrond voor powerpoint pagina 2

Workshops door Lokale Energie Etalage

  Voorbeeldtekst aankondiging workshop   Presentatie Servicepunt DE Noord-Holland   Presentatie regio Zuid-Limburg

Energie Enquête versie 2

  Energie Enquête versie 2

Disclaimer

Alle rechten op het beeldmateriaal berusten bij de VNG. Het beeldmateriaal mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt en dient in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van de Lokale Energie Etalage. Bij elk gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker dient de tekst “Lokale Energie Etalage (ontwerp: Studio Lakmoes)” te worden vermeld.

Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen in het beeldmateriaal aan te brengen. Het is de gebruiker niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken op een wijze die de Lokale Energie Etalage, de VNG en/of de maker materiële of immateriële schade zou kunnen berokkenen. De VNG is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker danwel door derden.

Voor gebruik van het overige beeldmateriaal dient een aanvraag te worden ingediend via info@lokaleenergieetalage.nl. Op gebruik van dit overige beeldmateriaal kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.