Doorkijk: ontwikkeling verklaringsmodel i.s.m. Telos

In de Lokale Energie Etalage wordt met behulp van verschillende indicatoren in beeld gebracht wat lokale ambities, activiteiten, trends en resultaten zijn gerelateerd aan de uitvoering van het Energieakkoord. Het is ook van belang om inzicht te krijgen in de relatie tussen inspanning en resultaat: in hoeverre worden de resultaten veroorzaakt door lokaal handelen en in hoeverre door omgevingsfactoren. Ook daar wordt aan gewerkt.

Analyseren en verklaren

Inspanningen en resultaten gerelateerd aan energiebeleid zijn niet zomaar één op één aan elkaar te koppelen, de logica van beleid>maatregelen>effect is in de praktijk meestal een gecompliceerder verhaal. Samen met Telos wordt er daarom gewerkt aan een verklaringsmodel. We gaan kijken naar:

  1. De invloed van structurele kenmerken van een gemeente, denk aan bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling, woningvoorraad, infrastructuur, sectorsamenstelling en de geografische ligging. Aspecten die eveneens ten grondslag liggen aan de typologieën uit de Duurzaamheidmonitor van Telos.
  2. De invloed van lokaal beleid op de lokale energieprestaties.

Doel verklaringsmodel:

  • meer inzicht te krijgen in de relatie tussen inzet en resultaat mbt lokaal energiebeleid.
  • ondersteuning in het van elkaar leren en inspireren, lerend netwerk
  • Het aanreiken van handelingsperspectieven voor beleidsontwikkeling.

Op basis van de verklaringsmodellen is het onze ambitie om gemeentelijke profielen te maken, waarmee meer inzicht wordt gegeven in de handelingsperspectieven voor beleidsontwikkeling.

Over Telos

Telos maakt als universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar. Daarbij ligt de nadruk op het ontwerp, de inrichting en de monitoring van duurzame ontwikkelprocessen. Telos doet dit in samenwerking met maatschappelijke partners, in open innovatieprocessen. Zie verder www.telos.nl.