Over de data

De kwantitatieve indicatoren in de Lokale Energie Etalage zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Het is de meest actuele informatie die openbaar beschikbaar is en op kwaliteit is getoetst. Met name deze kwaliteitstoetsing en het openbare karakter zorgen er voor dat het één tot anderhalf jaar duurt voordat energieverbruiksgegevens kunnen worden getoond. Vele andere indicatoren zijn eerder beschikbaar. Zodra meer recente informatie beschikbaar is, wordt de indicator automatisch bijgewerkt.

De data over de inzet van de gemeente is afkomstig uit de VNG Energie Enquête. Deze vragenlijst is uitgezet onder alle gemeenten en inmiddels door de meerderheid van de gemeenten ingevuld. Gemeenten die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld kunnen dat alsnog doen via info@lokaleenergieetalage.nl. De ingevulde vragenlijst wordt dan binnen korte tijd zichtbaar op deze site. De weergave van de inzet (veel - weinig) is gebaseerd op de maximaal haalbare score binnen de vragenlijst. Het is dus geen vergelijking met bijvoorbeeld een landelijk gemiddelde. Zie Inzet Gemeente voor een uitgebreide toelichting.

Lokale Iconen

De Icoonprojecten zijn door de gemeenten zelf aangeleverd via de VNG Energie Enquête. Gemeenten kunnen extra Icoonprojecten aanmelden of actualiseren door een mail te sturen naar info@lokaleenergieetalage.nl met:

  • Een korte beschrijving
  • Minimaal één goede foto
  • Een link naar meer informatie
  • Een contactpersoon

Wanneer iemand anders een Icoonproject aanmeld, dan vragen wij hiervoor eerst toestemming met onze gemeentelijke contactpersoon, alvorens deze wordt geplaatst. Van ieder thema kan er per gemeente één Icoon worden geplaatst.

Ik wil deze data zien!

Het kan voorkomen dat voor een bepaalde indicator en voor een bepaalde gemeente geen data beschikbaar is. Dan ziet u ook de knop "Ik wil deze data zien!". Als u hier op klikt gaat er een seintje naar de partijen achter de Lokale Energie Etalage dat u het belangrijk vindt dat deze data openbaar beschikbaar komt.

Het ontbreken van data kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

  • Privacy. Speelt een rol als energiedata te herleiden zou zijn tot individuele gebruikers.
  • Energiedata zoals warmtegebruik van woningen wordt soms niet verzameld of soms niet beschikbaar gesteld.
  • Nog niet alle gemeenten hebben de energie-enquête (volledig) ingevuld.