Etalage - Hernieuwbare energie

Via Gemeente zoeken komt u in het onderdeel 'Etalage'. Hier treft u bij het thema Hernieuwbare energie vier indicatoren aan. Deze indicatoren bevatten altijd de meest recente gegevens die openbaar beschikbaar zijn en op kwaliteit getoetst zijn.

De 'inzet van de gemeente' is een weergave van de score van de gemeente op de VNG Energie Enquête. Zie Inzet Gemeente voor een uitgebreide toelichting.

Als u doorklikt op een indicator komt u in de 'Winkel', met meer gedetailleerde gegevens. Zie Overzicht LEE voor een korte beschrijving van alle indicatoren in de winkel.

De indicatoren (Etalage)

Het percentage opgewekte hernieuwbare elektriciteit binnen de gemeente ten opzichte van het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente. De opgewekte hernieuwbare elektriciteit bestaat uit de optelsom van, indien aanwezig in de gemeente, de volgende bronnen:

 • Afvalverbrandingsinstallatie
 • Biogas covergisting
 • Biogas uit RWZI
 • Meestook elektriciteitscentrales
 • Overige biomassaverbranding
 • Overig biogas
 • Stortgas
 • Waterkracht
 • Wind op land
 • Zonnestroom

Het percentage opgewekte elektriciteit door windenergie in de gemeente ten opzichte van het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente. Dit betreft een verdeling van het landelijke totaal over de gemeenten, waarbij de verdeling is gebaseerd op het daadwerkelijk opgesteld windvermogen en de turbinekarakteristieken in de gemeente

Het percentage opgewekte elektriciteit door zon-PV in de gemeente ten opzichte van het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente. Dit betreft een verdeling van het landelijke totaal over de gemeenten, waarbij de verdeling is gebaseerd op het daadwerkelijk opgesteld zon-PV vermogen in de gemeente.

De inzet van de gemeente op het thema Hernieuwbare energie voor de rollen 'visie', 'draagvlak', 'regelgeving', 'financieel' en 'voorbeeldfunctie'.

In de 'winkel' vind u de ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteit vanaf 2010 en kunt u gemeentes vergelijken. Daarnaast vind u ook een inschatting van de hernieuwbaar opgewekte warmte. Hiervoor zijn de volgende bronnen beschikbaar:

 • Afvalverbrandingsinstallatie
 • Houtkachels woningen
 • Biomassaketels bedrijven
 • Stortgas hern. warmte
 • Geothermie (aardwarmte)
 • Biogas RWZI hern. warmte
 • Houtskool hern. warmte
 • Meestook elektriciteitscentrales
 • Ondiepe bodemenergie utiliteitsbouw (WKO)