Etalage - Wonen

Via Gemeente zoeken komt u in het onderdeel 'Etalage'. Hier treft u bij het thema Wonen drie indicatoren aan. Deze indicatoren bevatten altijd de meest recente gegevens die openbaar beschikbaar zijn en op kwaliteit getoetst zijn.

De 'inzet van de gemeente' is een weergave van de score van de gemeente op de VNG Energie Enquête. Zie Inzet Gemeente voor een uitgebreide toelichting.

Als u doorklikt op een indicator komt u in de 'Winkel' met meer gedetailleerde gegevens. Zie Overzicht LEE voor een korte beschrijving van alle indicatoren in de winkel.

De indicatoren (Etalage)

De waarden voor warmteverbruik en elektriciteitsgebruik zijn geïndexeerd, met 2010 als basisjaar. Dit betekent dat het verbruik in 2010 op 100 wordt gesteld. Per jaar is een getal weergegeven. Een getal onder de 100 (bijvoorbeeld 95) betekent een daling van het verbruik met 5% tov van 2010.

  • Het gemiddelde verbruik van gas en/of warmte van alle woningen in de gemeente. De waarden zijn gecorrigeerd voor temperatuurwisselingen door bijvoorbeeld koude of warme winters. 
  • Het gemiddelde elektriciteitsgebruik van alle woningen in de gemeente.
  • De inzet van de gemeente op het thema Wonen voor de rollen 'ambities', 'communicatie', 'financiering', 'regelgeving' en 'samenwerking'.