Zoek jouw gemeente
 
Nieuws Monitoren onverminderd actueel Het kabinet wil samen met gemeenten en andere overheden, met bedrijven, organisatie en bewonersinitiatieven aan de slag naar 49 procent CO2-reductie in 2030. Het Interbestuurlijk programma is inmiddels getekend. Vijf klimaattafels werken aan een Klimaatakkoord dat van de zomer af moet zijn. Wat er ook in het Klimaatakkoord afgesproken wordt, het monitoren  van ambities en klimaatmaatregelen blijft onverminderd belangrijk. De Lokale Energie Etalage is een prima instrument om de afspraken uit het Klimaatakkoord zowel gemeentelijk als regionaal te (blijven) monitoren.