Alternatieve energievormen

Haarlem
 
  •  

Diverse projecten voor het benutten van alternatieve energievormen worden/ zijn ontwikkeld om naast energiebesparing in te zetten voor de doelstelling Haarlem Klimaatneutraal 2030. Zoals Groengas Vuilstort Schoteroog, Bodemenergieplan Waarderpolder, Spaarne Energie (met voornemen geothermie in te zetten voor hoogbouw bestaand gebied Schalkwijk).

Contactpersoon: Peter Tromp