Coöperatie Bossche Windmolen West

's-Hertogenbosch
 
  •  

De coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) is een energiecoöperatie voor én door Bosschenaren. Met dit initiatief dragen de coöperatie actief bij aan een klimaatneutrale stad in 2050. Op het bedrijventerrein De Rietvelden wordt samen de eerste coöperatieve windmolen van ’s-Hertogenbosch gebouwd: de Bossche Windmolen West.

Deze windmolen is onderdeel van toekomstig Windpark De Rietvelden dat uit 4 windmolens zal bestaan. Met de coöperatieve windmolen zorgt de coöperatie ervoor dat de voordelen die energiebesparing en groene energie opleveren, terechtkomt bij de mensen die het meest met het windpark te maken krijgen: omwonenden en kleine bedrijven in de directe omgeving.

Coöperatie BWW heeft geen winstoogmerk; de coöperatie wordt op vrijwillige en onbezoldigde basis gerund door een aantal betrokken en gedreven burgers.

Op de website van de coöperatie staat een duidelijk overzicht van de locaties waar de windmolens zullen worden geplaatst. Met een handige animatie kan vanuit verschillende posities in de gemeente bekeken worden hoe het aangezicht zal zijn na plaatsing van de vier windmolens.